Følg friluftslivets koronavettreglar anten du skal på ski eller drive anna friluftsliv i nærområdet ditt i påska. Foto: Miljødirektoratet.

Lanserer «Friluftslivets koronavettreglar»

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivsorganisasjonane har gått saman om ni felles råd for ein god og trygg tur i påska.

– Det er all grunn til å komme seg ut, ikkje minst i ei tid då mange er mindre aktive i kvardagen enn normalt. Koronasituasjonen hindrar oss ikkje i å drive friluftsliv, men vi må gjere det på ein trygg måte, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i ei pressemelding.

– I byar og tettbygde område er det spesielt viktig at ikkje alle legg turen til same stad. Ver kreativ og finn på aktivitetar du kan gjere utandørs utan å gå i flokk med andre, seier Hambro.

Dette er dei ni råda:

* Vel turar i nærmiljøet ditt! Bruk fantasien og utforsk nye turmoglegheiter der ikkje alle andre går.

* Du treng ikkje gå aleine – få med deg resten av husstanden på tur!

* Rast med god plass. Ta med mat, drikke og handsprit, og kos deg på tur.

* Ta vare på naturen vår, vi treng den. Respekter dyre -og planteliv, og ta med deg søppel heim.

* Ver obs på brannfare! Fleire stadar i landet er det veldig tørt og bålforbod.

* Bruk kart og kompass når du går utanom merka stiar og løyper. Det finst òg mange gode appar og turportalar som kan hjelpe deg på vegen.

* Snu i tide, og vel aktivitetar med låg risiko. Saman kan vi unngå å belaste rednings- og helsetenester.

* Smil! Hald avstand til andre, men gjerne hels og smil til dei du møter på din veg.

Artikkelen held fram under annonsen.

* Hald deg oppdatert på råd og regler frå helsemyndigheitene.

Oppfordrar til bruk av nærmiljø

Regjeringa delar òg ut om lag 2,6 millionar kroner ekstra til friluftsorganisasjonane for forsterka innsats gjennom påska.

– Det er vakkert på høgfjellet. Men også i nærområda finst det mange flotte naturopplevingar. Vårblomar som spirar langs bekkefar, fuglar som kvitrar i skogen, vinden som kjem inn får havet. Naturen er ofte nærare enn du trur. Ta fram karta, sjekk nettsider og appar frå friluftslivsorganisasjonane og finn fram til nye turmål, oppmodar klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i ei pressemelding frå Klima- og miljødepartementet.