Kyr legg ikkje egg

HF har fått fleire reaksjonar på ein artikkel i førre nummer. Der kunne ein nemleg lesa at dei 1.500 kyrne til Jan Roy Eide i Tørvikbygd produserer 7.000 egg dagleg og om lag 30 tonn i året. Her var det fleire ting som var gale.

For det første skulle det første talet vore 7.500, ikkje 1.500. Bladfyken har - openbert - ikkje stor kunnskap om eggproduksjon, men at kvart dyr skal legga nesten fem egg i snitt dagleg, høyrest usannsynleg ut.

Ikkje nok med det; det vert produsert rundt 130 tonn egg i året på garden, ikkje berre 30.

HF har dessutan vorte gjort merksam på at det er høner som både bur i hønsehuset og legg egga.

Slik kan det gå når ein bygut skriv om landbruk og når korrekturlesaren har det i overkant travelt. Me legg oss flate og ber om orsaking for bommertane.