Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner det er viktig å auka investeringsstøtta til små og mellomstore mjølkebruk for å ta vare på desse bruka. Illustrasjonsfoto: Karoline Riise Kristiansen / NPK

Krev meir støtte til mindre mjølkebruk

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner det er viktig å auka investeringsstøtta til små og mellomstore mjølkebruk for å hindra at fleire slike bruk blir lagt ned.

– No er vi på overtid om vi skal få til ei skikkeleg satsing på dei minste mjølkebruka før det er for seint, seier leiar Kjersti Hoff i Småbrukarlaget til Nationen.

Ho er skuffa over at forslaget til statsbudsjett ikkje har sett av pengar til dette, trass i at organisasjonen gong på gong har peikt på behovet for å auka denne støtta.

Hoff meiner auka investeringsstøtte til mindre små og mellomstore mjølkebruk er spesielt viktig med tanke på det nye kravet om lausdriftsfjøs som blir innført frå 2034.