Kyrkjene kan no ta imot fleire personar til gudstenester og andre kyrkjelege arrangement.Foto: Ørn E. Borgen / NTB / NPK

Krav om fastmonterte sete blir endra til tilviste plassar – men med berre 100 personar

Det blir no tillate med inntil 100 personar på innandørs arrangement. Dette er ei innstramming for teater, men ei lempe for konsertscener og kyrkjer.

Regjeringa endrar regelverket for arrangement og erstattar kravet om fastmonterte plassar med krav om faste, tilviste sitjeplassar.

– Det inneber at publikum kan sitje på stol, benk eller liknande, eller på ein fast plass på golvet under heile arrangementet. Denne endringa opnar for større arrangement i langt fleire lokale, opplyser regjeringa.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil ikkje tillate 200 personar innandørs ved faste tilviste sitjeplassar fordi det inneber ei for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon.

Innstramming for teater

– Eg er veldig glad for at dette fører til at fleire kan samlast på gudstenester rundt om i landet, og at vi aukar talet som kan delta i gravferder frå 50 til 100 personar. Gravferder og bisetjingar er spesielt viktige fordi dei ikkje kan utsetjast og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor trur eg denne endringa er viktig for mange, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Direktør i Kyrkjerådet, Ingrid Vad Nilsen, er glad for at regjeringa opnar for meir aktivitet i kyrkjene.

– Dette har alle trussamfunn stått saman om og jobba for lenge. Moglegheita til å halde kyrkjedøra open, – å kunne halde dåp, vigslar og gravferder og komme saman til gudstenester – er viktig i livet til menneske, seier Vad Nilsen.

Ho seier Den norske kyrkja skal oppdatere smittevernrettleiaren i tråd med nye reglar og tilrådingar. Denne er klar over helga.

Strengare for teater

Endringa inneber ei innstramming for aktørar som i dag kan ha inntil 200 personar i fastmonterte seter, som til dømes i teateret.

Men endringa er òg ei lette for aktørar i andre type lokale, mellom anna bygdehus, klubbhus og konsertscener, som no kan ha inntil 100 personar i faste, tilviste plassar.

Utandørs blir dagens opning halden oppe for 200 personar, men ein kan vere 600 personar utandørs dersom det er tre kohortar à 200 personar, alle sit på faste tilviste plassar og det er to meter avstand mellom dei ulike kohortane.