Avkøyrsla til bustadområda i Sandvenhagen valdar Kvam herad svært tidkrevjande hovudbry. Politikarane sa i 2018 nei til framlegget frå rådmannen om å stengja vegen mellom denne avkøyrsla og avkøyrsla til industriområdet for personbilar. Rådmannen meinte det vart for dyrt. Politikarane ville fordela trafikken og unngå endå større trafikk i området frå Esso-stasjonen til barnehagane, og hosta opp to ekstra millionar kroner. Foto: Sigbjørn Linga

Kraftig på etterskot med vegprosjekt

Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her