Eksportverdien av sjømat, og særleg laks, var i august lågare enn same periode i fjor, ifølgje Noregs sjømatråd.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

Kraftig eksportfall for norsk sjømat i august

I august vart det eksportert sjømat til ein verdi av 7,3 milliardar kroner. Det er eit fall på 1,2 milliardar, eller 14 prosent, samanlikna med august i fjor.

Men så langt i år har Noreg eksportert sjømat for totalt 68,2 milliardar kroner, 781 millionar meir enn i dei åtte første månadene av 2019, viser ferske tal frå Noregs sjømatråd.

Nedgangen kjem av både svekt etterspurnad og at verdien på den norske krona har styrkt seg samanlikna med tidlegare i år, fortel direktør for marknadsinnsikt og marknadstilgang i Noregs sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mesteparten av fallet er forårsaka av laks og torsk, der eksportverdien er redusert med høvesvis 764 millionar og 236 millionar kroner.

– Årsaka til lågare etterspurnad er samansett, men feriemodus i Europa og redusert restaurantkonsum er noko av forklaringane, seier Gangsø.

(©NPK)