Kommunestyret i Jondal vedtok onsdag ...

. samrøystes å løyva 75.000 kroner til Hordalandsdiagonalen AS.

. samrøystes å selja prestebustaden på gard nummer 31/175 for 2,85 millionar kroner til Carsten Mrusek.

. samrøystes å gje Hardanger House drift AS løyve til å skjenkja øl, vin og brennevin i det nye hotellet ved Akkjerhaugen. Skjenkjestyrar er Inge Selje. Løyvet gjeld fram til klokka 01 og gjeld til 30. juni 2020.

Løyvet gjeld ikkje inngangspartiet og uteområdet, men ei vinstove med terrasse, ein fellesterrasse mellom konferansesalen og ei privat leilegheit, og ein terrasse mellom restauranten og ei privat leilegheit.

Løyvet gjeld dessutan import av øl og vin for skjenking på hotellet.

. samrøystes å godkjenna reguleringsplanen for mellom anna hytter på del av gard nummer 44/1 på Årsand.