Om lag 120 personar vart testa i helga. Også 2. påskedag var det aktivitet i teststasjonen på Sandven. Foto: Sigbjørn Linga

Kjenner ikkje smittevegen: Forbyr arrangement og påbyr bruk av munnbind

Det 13. tilfellet sidan onsdag — og det tiande på to dagar — vart påvist måndag føremiddag. No skjerpar Kvam herad inn smittevernreglane.

Det fyrste tilfellet vart påvist onsdag. Torsdag kveld kom meldinga om to nye tilfelle. Sundag kveld vart talet på smitta firedobla til 12, og måndag føremiddag kom meldinga om nummer 13 i rekkja med covid-19-råka.

Til raudt nivå

Kriseleiinga samlast måndag klokka 13 for å drøfta lokale innstrammingar i smittevernet. Folkehelseinstituttet deltok. Resultatet vart fylgjande tiltak, som i utgangspunktet gjeld til og med 14. april:

• Skular og barnehagar vert plasserte på raudt nivå frå og med tysdag. Fleire skular vert haldne stengde ut veka for at dei tilsette skal få tid til å tilpassa drifta til krava. Tørvikbygd, Ålvik og Strandebarm skule opnar onsdag. Dei andre offentlege skulane tilbyr heimeundervising heile veka. Barnehagane, også den private i Norheimsund, vert stengde tysdag og opnar att onsdag. Barnehagane og skulane vert opne for sårbare born og unge, og for borna til foreldre med samfunnskritiske funksjonar.

• Alle arrangement vert forbodne.

• Mellom anna treningssenter, idrettshallar, symjehallar og liknande lokale, og museum, må halda stengt.

• Øvingar og treningar innandørs vert forbodne.

Artikkelen held fram under annonsen.

• Det vert innført krav om munnbind der det ikkje er mogeleg å halda stor nok avstand.

• Maksimalt 50 personar kan delta i gravferder.

Tiltaka skal vurderast på nytt torsdag 8. april

I helga vart det kjent at dei nasjonale tiltaka vert lengde til 14. april.

– Ikkje fullt oversyn

Bakgrunnen for at ein tek litt i lokalt etter utviklinga den siste veka, er at smittevegane ikkje er kjende, seier ordførar Torgeir Næss. Smitten har koplingar til både skular, barnehage og pleie og omsorg.

— Det er mogeleg smitte me ikkje har kontroll på. Om me får kontroll før 14. april, kan me kanskje letta på tiltaka. Me vil ha så lite inngripande tiltak som mogeleg for born unge, men når me ikkje har fullt oversyn, må me vera strenge, seier Næss, som karakteriserer situasjonen som ubehageleg.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ordførar Torgeir Næss seier det er naudsynt å stramma inn, ikkje minst av di ein ikkje veit kvar smitten stammar frå. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

120 testa i helga

I alt 143 nærkontaktar er måndag ettermiddag registrerte og sette i karantene. Talet er venta å stiga. Smittesporing går føre seg. I helga vart i alt kring 120 personar testa. Også 2. påskedag gjekk det føre seg testing i teststasjonen på Sandven i Norheimsund.

Smittevegen inn til Kvam er enno ukjend. Utbrotet skal vera konsentrert i Norheimsund og Øystese. Éin nærkontakt er busett i ein nabokommune.

Kommuneoverlegen oppmodar personar med symptom om å melda seg til testing, å halda seg heime og å unngå sosial kontakt. Dei fleste får luftvegssymptom, men det finst døme på at til dømes muskelsmerter og feber har kome fyrst i sjukdomsforløpet, seier Skjelbreid i ei pressemelding måndag kveld.

Roa seg i Ullensvang

I Ullensvang har det vore lengre mellom smittetilfelle den siste veka, etter at kommuneoverlegen innførte lokale innstrammingar og mellom anna forbaud arrangement frå og med tysdag i førre veke. Det siste tilfellet vart kjend sundag. Den dagen var 21 smitta og isolerte.

Nærkontaktar knytte til smitte i Hestavoll barnehage har testa negativt og kome ut or karantene. Også nærkontaktar knytte til smitte på apotek og treningssenter er ute av karantene. Tidlegare i veka vart det kjent at smitte på ein rutebuss mellom Odda og Kinsarvik ikkje hadde ført til nye påviste tilfelle.

Sundag opplyste Voss herad om to nye smittetilfelle, dei fyrste sidan 19. februar.

Artikkelen held fram under annonsen.

I ein tidlegare versjon av artikkelen vart det opplyst at barnehagane i Kvam er stengde onsdag. Dette stemmer ikkje. Red.