Juni var varm også i Oslo, og her kosar folk seg på Operastranda. Varmast vart det likevel i Troms og Finnmark. Foto: Javad Parsa / NTB / NPK

Juni vart varm i Noreg – truleg varmerekord i Troms og Finnmark

Juni månad vart varm over heile landet, særleg i Troms og Finnmark. Det vart 44 nye varmerekordar, 22 av dei i det nordlegaste fylket.

Månadstemperaturen for heile landet låg 1,5 grader over normalen, og juni vart den tiande varmaste månaden som meteorologane har registrert sidan 1900.

– Dei høge temperaturane er eit tydeleg signal på klimaendringane. Sommaren blir i snitt både lengre og varmare, og vi får fleire temperaturtoppar, seier Jostein Mamen, klimaforskar ved Meteorologisk institutt.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mogleg ny fylkesrekord i Troms og Finnmark

I Finnmark var det over 2 grader over normalen, og det var også her den høgaste maksimumstemperaturen vart registrert. I Banak i Porsanger og i Tana vart det målt 32,5 grader 29. juni. Dersom målinga blir godkjend, er dette ny rekord for Troms og Finnmark.

Det vart sett ei rekkje nye varmerekordar i juni, særleg i dei to nordlegaste fylka.

I Troms og Finnmark vart det sett heile 22 varmerekordar. I tillegg til dei moglege fylkesrekordane i Banak og Tana, vart det mellom anna målt 31,9 grader i Skibotn og i Alta. Ved heile 13 målestasjonar i fylket vart det målt over 30 grader i juni.

44 nye varmerekordar i juni

I Nordland vart det sett 16 rekordar. Varmast var det i Mo i Rana 25. juni med 30,9 grader. Hakk i hæl følgde Vefsn med 30,7 grader 26. juni og Alstahaug med 30,5 grader 28. juni.

I Trøndelag vart det ny rekord tre stader 26. juni; i Namsskogan, Grong og Namsos med 31,5 grader alle stader. I Rogaland vart det ny rekord i Hå og Hjelmeland med 29,5 grader 24. juni.

Også på Svalbard var det ny rekord med 13,2 grader 1. juni. Snittemperaturen var 6 grader, noko som er 2,4 grader over normalen. Dette er den høgaste månadstemperaturen som er registrert her i juni. Den førre rekorden var frå 2007 på 5,7 grader.

– Regionen rundt det nordlege Barentshavet har ei oppvarming som er 2 til 2,5 gonger høgare enn snittet i Arktis og heile 5 til 7 gonger høgare det globale gjennomsnittet, seier Ketil Isaksen, klimaforskar ved Meteorologisk institutt.

Mest regn i Nordland

Lågaste minimumstemperatur i juni var -4,1 gradar. Det vart målt i Folldal-Fredheim i Innlandet og Gamanjunni i Kåfjord i Troms og Finnmark 6. juni.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det var relativt tørrast i Troms og Finnmark med 50 til 70 prosent mindre nedbør enn normalt.

Både i Nordland og i Innlandet vart det mykje regn. Det var mellom 50 til 100 prosent meir nedbør enn normalt. Våtast vart det i Lurøy i Nordland med 350,7 millimeter nedbør. Det er 88 prosent meir enn normalt.

For heile landet sett under eitt var nedbøren i juni nær normalen.

(©NPK)