– Ingen lokale tiltak

Kriseleiinga i Kvam har konkludert etter eit møte fredag morgon.

Torsdag kveld vart det kjent at det vert lette i koronatiltaka i heile Noreg. No er det i større grad opp til kommunale å vurdera lokale tiltak på fleire felt.

Den kommunale kriseleiinga har hatt møte i morgontimane fredag og slege fast at kvemmingane ikkje treng lokale tiltak slik smittesituasjonen er no.

Artikkelen held fram under annonsen.

Med andre ord vert drifta av alle skulane halde på grønt nivå frå og med måndag 17. januar. Den siste månaden har ho vore på gult eller raudt nivå.