Inga semje på Stortinget om å kutte i ferjeprisane

Verken Ap eller Frps forslag om å redusere ferjeprisane fekk fleirtal då finanskomiteen på Stortinget behandla krisepakken fredag.

– Det vart inga avklaring her, seier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp.

Han har likevel tru på at det kan bli ei semje om Frps forslag når innstillinga skal behandlast i Stortinget tysdag.

Frp, Ap og Senterpartiet har alle varsla at dei vil gå for ein kraftig reduksjon i ferjeprisar, men har hatt ulike løysingar. Prosessen har teke fleire vendingar dei siste dagane.

Diskusjonane byrja med eit valløfte frå Arbeidarpartiet om ei gradvis halvering av ferjeprisane over fire år. Det forslaget vart raskt møtt med konkurranse frå Framstegspartiet, som lanserte eit løfte om gratis ferjer på sikt, men ei halvering av prisane allereie i vår.

I finanskomiteen gjekk Arbeidarpartiet inn for eit såkalla oppmodingsvedtak der regjeringa blir beden om å komme tilbake med ein plan for korleis ferjeprisane kan halverast over ein fireårsperiode.

Framstegspartiet har på si side lagt inn eit forslag om å be regjeringa komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med ein forpliktande plan for nedtrapping av ferjeprisane.

– Vi har fått nokre positive signal frå Ap på dette forslaget, så det kan vere at det må gåast nokre ekstra rundar her, seier Limi.

Saka vil i tillegg komme tilbake seinare i form av eit representantforslag frå Senterpartiet.