Høyringsfristen om domstolsstruktur utsett til 2. juni

Høyringsfristen for Domstolkommisjonens utgreiing om domstolsstruktur blir utsett frå 2. mai til 2. juni.

Det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i ei pressemelding.

Høyringsfristen gjeld Domstolkommisjonens utgreiing om reform av domstolsinndelinga i Noreg.

I tillegg inkluderer høyringsnotatet eit alternativt forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet om berre å endre rettskrinsane til tingrettane, slik fleirtalet i kommisjonen meiner.

(©NPK)