— Gjekk til åtak på tilsett

Ein mann var valdeleg mot og truga ein tilsett ved hotellet i Øystese natt til laurdag.

Politiet fekk melding om hendinga på Hardangerfjord Hotel klokka 00.22 Mannen i 40-åra vart pågripen av politiet.

Politistasjonssjef Terje Sperrevik med Kvam politistasjon opplyser at gjesten skal ha utøvd vald mot den tilsette og elles oppført seg både ufint og skremmande. Sistnemnde framferd heldt fram også då den fyrste politipatruljen etter ei tid kom til staden. Difor vart det tilkalla forsterkingar.

Politiet fekk kontroll på mannen og frakta han til arresten i Bergen, der han vart avhøyrd og dimittert dagen derpå. Saka vil verta fylgd opp, fortel Sperrevik.

Det gjekk ein del tid før mannen var under kontroll. Sperrevik påpeikar at politistasjonsdistriktet er stort, og at det tek endå meir tid når ein må tilkalla forsterkingar frå Voss eller Bergen.

— Det var nok skremmande for dei som var i situasjonen, men eg meiner dei har gjort ei god vurdering ut frå det me veit så langt, seier han.

Valdsofferet fekk tilsyn av ambulansepersonell og var ikkje alvorleg skadd.