Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) lovar å vurdere strengare krav til busstryggleik. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix / NPK

Hareide vil vurdere strengare krav til busstryggleik

Busselskapet Tide meiner samferdselsminister Knut Arild Hareide skyv tryggingsansvaret over på fylkeskommunane. Hareide lovar å vurdere strengare krav.

Kravet om skjerpa tryggleik for bussjåførar kom etter ei ulykke på Sørås i Bergen i juni. Ein 57 år gammal bussjåfør og den 19 år gamle føraren av ein personbil døydde i ulykka.

Tide opplyser no at busselskapet har sendt brev til samferdselsministeren og bede om fortgang i arbeidet med å skape betre kollisjonstryggleik for sjåførar, skriv Bergens Tidende.

Hareide har sagt seg villig til å møte selskapet for å diskutere tryggleiken for bussjåførar, men viser til at Noreg er forplikta av EØS-krav.

– Det er beklageleg at krava til kollisjonstryggleik i buss ikkje er styrkt når vi samtidig har sett ei stadig utvikling i dette for andre køyretøy, skriv Hareide i ein e-post til avisa.

Han understrekar òg at fylkeskommunane i anbodsrundane har moglegheit til å stille strengare krav enn EUs minimumskrav.

Konsernsjef Roger Harkestad i tide meiner Hareide «skyv ansvaret for sjåførtryggleik over på fylkeskommunane».

Departementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å jobbe for strengare internasjonale krav til kollisjonstryggleik i buss, men dette har ikkje ført fram, seier Hareide.

– Statens vegvesen vil derfor i 2020 vurdere om det kan innførast nasjonale krav til ekstra vern, opplyser han.

(©NPK)