Ekstremvêret er over, men det er framleis uroleg vêr i vente i vest. Her frå området som vart evakuert i Ørskog torsdag etter eit jordras i Bjørndalen.Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Gyda er over – men framleis stor skredfare

Ekstremvêret Gyda vart erklært over torsdag kveld, men det er framleis fare for flaum og skred. NVE vil følgje situasjonen tett gjennom helga.

– Det er no kjøligare og rolegare vêr i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, og det er ikkje meldt om nye hendingar til NVE i løpet av natta, seier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelinga, i ei pressemelding.

Han opplyser at det framleis er mykje vatn i vassdraga i dei ramma områda, men vatnet har slutta å stige.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Sjølv om det no er rolegare vêr og flaumsituasjonen har betra seg, er det framleis fare for ulike typar skred. Vi følgjer difor denne situasjonen vidare og hjelper kommunane ved behov, opplyser Samdal.

Det er meldt uroleg vêr i dagane framover og Samdal ber folk følgje med på vêrmeldingar og varsom.no.