I ei vårhelg prega av godvêr i aust og bygevêr og skyer langs store delar av kysten, vil skylaget sprekke opp mange stader på søndag, ifølgje meteorologen.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Gråvêrshelg i vente i nord og vest – sol i aust

Kampen mellom eit høgtrykk i Austersjøen og ei rekkje lågtrykk i vest pregar vêret denne helga. Høgtrykket hindrar byane å nå Austlandet og sender dei nordover.

– Det er det austanfjelske som blir vêrvinnaren, medan Nordland ser ut til å få det dårlegaste vêret gjennom helga, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Både i nord og i vest ligg det an til ei gråvêrshelg, men mange stader vil det òg vere mogleg å oppleve solgløtt òg i dei lågtrykksdominerte områda. Over heile landet vil det bli litt kaldare enn det har vore dei siste dagane. Det er særleg fredag kveld og natt til laurdag at dei byefylte lågtrykka vil gjere seg gjeldande.

Gråvêrshelg

– I Nord-Noreg vi det vere forholdsvis grått. Både Nordland og Sør-Troms vil få skya vêr og periodar med sludd og snø, men når du kjem nedover langs kysten av Helgeland, vil temperaturen vere så høg at nedbøren kjem som regn gjennom helga. Søndag ser det ut som skylaget skal sprekke opp. Det vil gå byer i området, men det kan vere gløtt av sol, særleg søndag, seier meteorologen.

Også Nord-Troms og Finnmark vil oppleve ein skya vêrtype, men det blir ikkje like mykje nedbør. Her kan det komme litt snø av og til, men meteorologen ventar stort sett opphaldsvêr og temperaturar hovudsakleg på minussida.

Gløtt av sol

Fredagen startar bra i Trøndelag, som vil oppleve periodar med sol.

– Laurdagen blir det meir skya, med periodar med regn i låglandet og sludd og snø i høgare strøk. Søndag vil trønderane oppleve eit meir skiftande skydekke og gløtt av sol. I Møre og Romsdal vil vi sjå mykje av det same. Dei vil òg oppleve skiftande skydekke med gløtt av sol, seier Martin Granerød.

Artikkelen held fram under annonsen.

For store delar av Vestlandet vil det òg bli gradvis tilskyande vêr inn i helga. Nedbøren kjem fredag ettermiddag eller kveld, men det går over til skiftande skydekke resten av helga, med byevêr og gløtt av sol.

– Rogaland skil seg litt ut frå det dominerande vêrbiletet i vest og nord. Fredagen ser det ut til å bli ein del timar med sol. På kvelden skyar det til, og det kan komme litt regn. Laurdagen ser ikkje så verst ut, med nokre skyer og periodar med sol. Byene vil her halde seg ute i havet eller nå dei heilt ytste kyststripene. Men innover i landet blir det stort sett opphaldsvêr i Rogaland både laurdag og søndag, seier meteorologen.

Godvêr fredag og søndag

Godvêret finn du aust for Langfjella i det meteorologane kallar det austanfjelske. Det er her vêret blir best i helga.

– Både fredag og søndag blir der stort sett fint vêr. Frontsona som fredag kveld kjem inn over Vestlandet, skal passere over det austanfjelske. Men då vil det vere lite nedbør igjen i denne fronten. Skyene kjem inn natt til laurdag og vil forsvinne allereie laurdag formiddag og truleg gi opphaldsvêr, seier Granerød.

I Oslo vil dagtemperaturen liggje på 4–6 grader, medan det over heile det austanfjelske vil vere minusgrader om natta.

(©NPK)