Dette er ein artikkel for abonnentane våre

13. Mars 2019

Gjev grønt lys for meir laks på store djup


Havbruk vil ta ein større jafs av det totale sjøarealet i Kvam på 145 kvadratkilometer. Arealutviding og nye lokalitetar vil merkast på mange vis, men neppe meir enn både naturen og kvemmingane må tola, går det fram av ei fersk konsekvensutgreiing.


Login HF