Snart kan ein køyre i 100 km/t også i Vestland fylke. Foto: Morten Holm / NTB / NPK

Første 100-sone i Vestland opnar til hausten

Når nye E39 mellom Bjørnafjorden og Bergen opnar i oktober, får Vestland fylke si første strekning med fartsgrense 100 km/t.

Etter sju år med anleggsarbeid nærmar prosjektet Svegatjørn-Rådal seg ferdigstilling og opning, skriv vegvesenet.no.

Ifølgje prosjektleiar Kelly Nesheim er den førebelse planen opning i oktober, men eksakt dato vil ein komme tilbake til. Store delar av anlegget er ferdig, men det står framleis att ein del arbeid i området ved Rådal og Nordås, i tillegg til testing av teknisk og elektronisk utstyr.

Når den nye vegen opnar, vil køyreturen mellom Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune og Rådal i Bergen ta åtte minutt. Og delar av strekninga vil altså få fartsgrense på 100 km/t, noko som blir den første vegstrekninga i Vestland fylke med slik fartsgrense.

(©NPK)