Samarbeidspartia (Sp, Ap, MDG, KrF, SV og V) fekk fleirtal med 10 av 17 stemmer for forslaget til prioritering til NTP på det første digitale møtet i fylkesutvalet i Vestland torsdag. Skjermdump frå møtet

Fleirtal for å prioritere E16 og jernbane i Vestland

Det vart fleirtal til forslaget frå samarbeidspartia om å prioritere tryggleik på E16 mellom Arna og Voss framfor å bygge ut Hordfast, da dei 17 representantane i fylkesutvalet for Vestland røysta over prioriteringane til Nasjonal Transportplan på eit møte torsdag.

Samarbeidspartia (Sp, Ap, MDG, KrF, SV og V) fekk fleirtal med 10 av 17 stemmer for forslaget om å sette veg og toglinje Bergen-Voss som hovudprioritet i innspelslista til Nasjonal Transportplan.

– Vi er tydelege på at vegen og bana mellom Bergen og Voss er hovudprioritet. Vi held fast på ein ambisjon om mest mogleg ferjefri E39, men løftar ikkje det fram som hovudprioritet. Prosjekt som gjeld liv og helse kjem først, sa Alexander Øren Heen (Sp) da han presenterte ei felles fråsegn frå samarbeidspartia (Sp, MDG, KrF, Ap, SV og V) på møtet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Tre alternativ

Etter ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss, med samanhengande utbygging Arna – Stanghelle og Stanghelle – Voss, står fleire tiltak på E39 og E134 (Seljestad-Røldal), Stad skipstunnel, rassikring, med tunnel under Vikafjellet, tiltak på Rv 52 og E134 Vågsli – Røldal og betra kollektivløysingar på lista over prioriteringane til samarbeidspartia.

Det vart røysta over tre framlegg: innstillinga frå fylkesmannen, forslaget frå samarbeidspartia og eit forslag frå Høgre og Frp der Hordfast stod sentralt. Bompengepartiet gjekk for innstillinga frå fylkesmannen.

Skuffa Høgre og Frp

Det er første gong eit fylkespolitisk fleirtal ikkje har sagt ja til begge prosjekta, skriv NRK.

– Vi har tradisjon for breie forlik om samferdsel i fylket. Denne gongen opplever vi stort sprik og enkelte er svært skuffa over meiningane til fleirtalet, sa Silja Ekeland Bjørkly (H), ifølgje BT.

– Vi skal ha noko å leve av i framtida. Vi skaper ikkje nye arbeidsplassar ved å rette ut strekningar og drive rassikring. Vi seier ikkje at det ikkje er viktig å sikre liv og helse, men vi må også tenke på framtida, heldt ho fram.

Terje Søviknes (Frp) stilte òg spørsmål ved om det vil seie at dei som nedprioriterer Hordfast, meiner det ikkje skal gjennomførast dei neste tolv åra.

– Få meir pengar på bordet

– Vår hovudprioritet er at ein får ein oppstart på K5 Bergen-Voss. Vi prioriterer det først, sa Øren Heen (Sp), og presiserte at om staten vil gi pengar så det rekk til begge prosjekta, seier dei ikkje nei til det.

– Jobb i lag med oss, få meir pengar på bordet, så treng ein ikkje gå for berre eit prosjekt, som Frp legg opp til, sa Heen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Høyringsfråsegna blir endeleg avgjort i fylkestinget 12. mai.

(©NPK)

Utbetring av E16 og jernbana mellom Bergen og Voss står øvst på lista etter at fylkesutvalet røysta over prioriteringar til Nasjonal Transportplan. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix / NPK