Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Fleire køyrer i fylla

I april vart 779 personar melde til politiet for ruskøyring. Hittil i år har 3.197 personar blåst til raudt. Samanlikna med rekordåret 2020, er det ein svak auke på 3 prosent.

Det går fram av tal frå Utrykkingspolitiet.

– Ruskøyringstala er litt som bustadprisane – dei berre stig og stig. Og det er svært bekymringsfullt. Er du mellom 18 og 24 år og køyrer med ein promille på 0,5, aukar sjansen for å bli drepen med 900 gonger. Det viser kor livsfarleg fyllekøyring faktisk er. Det er ikkje noko å bagatellisere, seier generalsekretær i MA–Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, i ei pressemelding.

Hadde det ikkje vore for politiet, meiner Kristoffersen at dødstala i trafikken hadde vore mykje høgare.

– Heldigvis har vi det beste Utrykkingspolitiet i verda. Hadde det ikkje vore for UP, ville dødstala i trafikken vore betydeleg høgare. Men det er vanskeleg å konkurrere med fyllekøyrarar – derfor er det avgjerande at publikum tipsar, konstaterer Kristoffersen.

Aldersgruppa som blåste til raudt flest gonger i april, var 25–34-åringar. 229 av 779 personar i den gruppa køyrde med over lovleg verdi.