Ferjetakstane blir 30 prosent billegare samanlikna med nivået ved nyttår, ifølgje regjeringas budsjettforslag.. Arkivfoto: Hallvard Østrem / NPK

Ferjetakstane blir redusert med 30 prosent i budsjettforslaget

Takstane for ferje blir frå 1. januar redusert med 30 prosent frå prisane som gjaldt ved nyttår. Regjeringa løyver 489,8 millionar kroner meir til dette.

Løyvinga er ei dobling frå budsjettet til Solberg-regjeringa, og totalt er det dermed løyvd nesten 1 milliard kroner til lågare takst, opplyser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Regjeringa foreslår òg å løyve 30 millionar kroner til å redusere takstane i ferjesamband med færre enn 100.000 passasjerar. Dei kjem tilbake til dette tiltaket i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2022.

Artikkelen held fram under annonsen.

(©NPK)