Fekk ikkje ynsket oppfylt

Øystese grendeutval ynskte at det skulle vera mogeleg å førehandsrøysta i Øystese før kommune- og fylkestingsvalet i haust. Slik vert det ikkje. Valstyret vedtok 25. mars at ein må til rådhuset i Norheimsund eller biblioteka i Norheimsund, Strandebarm eller Ålvik for å førehandsrøysta i perioden 10. august-6. september. Såkalla tidlegrøyster vert mottekne i rådhuset i perioden 1. juli-9. august.

I veke 35 vert det gjennomført institusjonsval ved Strandebarmheimen, Toloheimen, Tolo omsorg, Øysteseheimen, Mikkjelsflaten og Pensjonisten. I veke 36 vert det gjennomført ambulerande røystemottak.

Valstyret har elles godkjent dei ni vallistene som er leverte i Kvam.