Marta A. Hamre fortvila over herjingane i hagen.

Fekk eigedomen rasert av vatnet: - Trasige greier

Inge og Marta A. Hamre måtte evakuera huset då dei enorme vassmengde fløymde over eigedomen deira.

Medan naboane gjekk meir eller mindre klar dei store vassmengdene, vart eigedomen til ekteparet på Kaldestad hardt råka. Vatnet fossa i store mengder over muren langs vegen og ned mot husrekkja nedom fylkesvegen då situasjonen var på det verste.

Såg eit hav

Marta A. Hamre la seg litt før midnatt og konstaterte at det regna kraftig, men tenkte at det har det gjort før utan at det har vore nokon fare. Nokre timar seinare vakna ho att.

- Eg kika ut soveromsglaset og såg at sjøen var heillt brun. «Kva er dette for noko?» tenkte eg. Eg gjekk ut mest utan klede og såg dette havet som kom ned her. Me gjekk ned i kjellaren og kom oss ut. Me kravla oss bort til drivhuset og nedom der, opp langs hekken og bort til naboen, fortel Marta A. Hamre.

Paret gjekk ned i båten dei har liggjande ved kaien. Dei kjende seg tryggast der og visste ikkje kor lang tid det ville ta før dei kunne koma tilbake til huset.

Store skadar

Om morgonen fekk dei koma tilbake til eigedomen.

- Trist, seier Marta A. Hamre om synet som møtte henne.

«Elva» som fløymde rett over tomta, har gjort store skadar rundt huset. Stolar, blomar, grus og steinar ligg i haugar i den normalt velstelte hagen. Det vesle drivhuset er nærast endevendt. Vatnet har dessutan trengt inn og dekt golvet i heile kjellaren, pluss at det er vatn i gangen på baksida av huset i hovudetasjen.

- Trasige greier, seier Marta A. Hamre, som kan trøysta seg med at paret ikkje kunne ha gjort noko som helst for å hindra det som hende.

- Dette var ikkje noko gledeleg å vakna til, seier Inge Hamre.

Paret har budd i huset i 11 år. No ventar ein periode med forsikringsoppgjer og storvøle.

Inge Hamre fortel at dei var i ferd med å utføra arbeid med kloakken i hagen, og hadde håpa å verta ferdige i dag. Det vert det ingenting av. Suta deira for at maskiner på plenen skulle øydelegga blomebed og terrassar vert mest ironisk etter det som hende i natt.

- No går det ei æve før me får arbeidet gjort, men det er ikkje så mykje me kan gjera med det, konstaterer Inge Hamre.

Niagara Falls

Naboen til Hamre er Vidar Dahle, som vart vekt av kona etter at ho hadde oppdaga vassmassane i 02-tida. Dahle ringde grannane og varsla dei om det som var i ferd med å skje. Han tok bilete av vatnet som fossa over muren, og samanliknar synet med Niagara Falls i miniatyr.

Marta A. Hamre tok det trass alt med godt humør, men var fortvila over dei store skadane på den vanlegvis velstelte eigedomen.
I gangen til Inge Hamre og Marta A. Hamre vart det vått.
Drivhuset i hagen til Martha A. Hamre og Inge Hamre var prega av "elva" som rann der i natt.
Heile golvet i kjellaren til Inge og Martha A. Hamre var dekt av vatn som trengde inn i huset.
Flaum på Kaldestad i Norheimsund. Inge og Marta hamre vart evakuerte. Slik såg inngangspartiet deira ut då dei kom att.