Statsminister Erna Solberg (H) i den munnlege spørjetimen i Stortinget onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Erna Solberg langar ut mot ferjekaos i Stortinget: – Billeg politisk sak

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer kraftig på overbodspolitikk frå opposisjonen i diskusjonane om ferjepris.

– Det er ei litt billeg politisk sak, seier Solberg til NTB.

Ho reagerer kraftig på korleis Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og Senterpartiet knivar om å vere mest sjenerøse overfor ferjepassasjerane. Dei tre partia vil alle ha ei halvering av ferjeprisane eller meir, men forklarer ikkje kvar dei skal hente pengane frå.

– Det betyr at ein no skal prioritere dette politisk føre sjukehus, bygging av meir veg og jernbanesatsing, seier Solberg.

Ho meiner diskusjonen eigentleg høyrer heime i forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett, der kutt i ferjeprisane kan vegast mot andre satsingar.

– Men det er vel sånn politikken er akkurat no. Ein konkurrerer så hardt at valløfte for neste fireårsperiode skal gjennomførast i februar i år, seier ho.

Konkurrerande forslag

Saka byrja med eit valløfte frå Arbeidarpartiet om ein gradvis halvering av ferjeprisane over fire år.

Forslaget fekk raskt Framstegspartiet til å melde seg på i konkurransen. Løftet deira er gratis ferjer på sikt, men ei halvering av prisane allereie i år.

Det vil dei få til gjennom ei ekstraløyving på 1,5 milliardar kroner i den nye krisepakken for norsk økonomi. Krisepakken er i desse dagar til behandling i Stortinget, og innstillinga frå finanskomiteen er venta fredag.

Arbeidarpartiet går for sin del inn for eit såkalla oppmodingsvedtak der regjeringa blir beden om å komme tilbake til Stortinget med ein plan for korleis ferjeprisane kan halverast over ein fireårsperiode.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier han er optimistisk til at dette kan få fleirtal. Men han seier nei til å stemme for forslaget som Frp har lagt fram.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Forslaget deira er ikkje realistisk. Dei skal bruke krisepengar til å halvere ferjeprisane no, men det gir stor uvisse om kva den vidare vegen vil vere, seier Støre til NTB.

– Vi ønskjer ikkje å setje ferjeprisane mellombels ned. Vi ønskjer å gjere det varig.

– God jul og godt nyttår

Framstegspartiet har ikkje teke stilling til om partiet kan støtte forslaget frå Ap. Men nestleiar og finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug understrekar at Frps eige forslag er det einaste som vil gi ei halvering av prisane umiddelbart.

Ho meiner dei andre opposisjonspartia held veljarane for narr og vil sende saka ut i lange utgreiingar som vil ta «vinter og vår» utan at noko skjer med billettprisane.

– Det er god jul og godt nyttår for dei som er avhengige av ferjene, seier Listhaug til NTB.

Representantforslag på veg

Senterpartiet opnar for sin del for å støtte Arbeidarpartiets forslag i saka, men seier nei til å stemme for løyvingsforslaget frå Frp.

– Det kjem vi ikkje til å stemme for. Vi må ha ei langsiktig løysing. Eg er veldig redd for sånne stunt no, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Men vi er opne for å stemme for forslag, uavhengig av avsendar.

Senterpartiet vil òg fremje eit eige representantforslag i transport- og kommunikasjonskomiteen der halvering av ferjeprisane er eitt av punkta. Dermed vil saka komme tilbake til Stortinget seinare sjølv om ingen av forslaga som no blir diskuterte i finanskomiteen, skulle få fleirtal.

– Det verste som kan skje no, er at det berre blir politiske utspel og ingen endringar, seier Vedum.

Artikkelen held fram under annonsen.

Statsministeren er uansett klar på kva ho vil gjere viss eitt av forslaga får fleirtal:

– Då blir prisane halverte. Det er opp til fleirtalet i Stortinget å bestemme det, seier Solberg.

– Men det gjer handlingsrommet for alle andre satsingar mindre.

(©NPK)