Moss 20181027.Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) har fått innvilget søknaden om å holde to torgmøter i Østfold denne lørdagen. Utenfor kommunehuset i Moss var regnbueflagget heist under DNMs markering i byen.Arkivfoto: Ørn Borgen / NTB / NPK

Endring i flagglova: Lov å heise Pride-flagg

No kan ein offisielt få heise Pride-flagget medan det går føre seg lokale arrangement, fortel avisa Noreg I dag. Flagglova er endra for å gjere dette mogleg.

Eit fleirtal på Stortinget stemde tysdag for å gjere det lov å heise Pride-flagget på alle kommunale flaggstenger.

Hittil har ein berre hatt lov å heise det norske og det samiske flagget, i tillegg til kommune- og fylkesflagg, på offentlege flaggstenger. Lovendringa inneber at det skal opnast for bruk av òg andre flagg under «arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse». Dette gjeld òg FN-flagget.

Det var «tusenvis av protester» i den skriftlege høyringsrunden, ifølgje Noreg I dag, men forslaget kom gjennom. Berre Frp stemde imot. KrF har òg vore kritiske, men stemde for.

Forslaget vart lagt fram av statsråd Nikolai Astrup (H) i fjor sommar.

(©NPK)