Elbildelen i Noreg er klart høgast i og rundt Oslo der meir enn ein av fem personbilar på vegen er elektriske. Distrikts-Noreg heng etter. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB / NPK

Distrikts-Noreg heng etter på elbil

Sjølv om halvparten av nye bilar som no blir selde er utsleppsfrie, er elbildelen nede i 4 prosent rett nord for Oslo.

Det er store forskjellar i kor stor del el- og nullutsleppsbilar utgjer av bilparken i dei ulike fylka, viser tal Venstre har henta ut frå Statens vegvesen. No åtvarar Venstres Ola Elvestuen mot å svekkje elbilfordelane før heile Noreg er med, skriv Dagbladet.

Delen er lågast lengst nord. I Finnmark er berre 1,4 prosent av bilane er nullutsleppsbilar, deretter følgjer Troms med 3,7 prosent. I gamle Oppland fylke, rett nord for Oslo, er delen elbilar på berre 4,3 prosent.

– Fossilbilar er framleis sterkt dominerande på norske vegar. Vi er ikkje i mål med å konvertere den norske bilparken, sjølv om nybilsalet av elbilar no er over 50 prosent, seier Elvestuen.

I Noreg totalt er delen elbilar per 19. september i år på 11, 2 prosent.

Oslo toppar med ein elbildel på 20,6 prosent, følgt av Hordaland med 17,8 prosent og Akershus med 15,7.

– Det er først no det har komme modellar som passar over heile Noreg. Dette er ikkje tida for å svekkje elbilfordelane. Vi må ha sterk nok vilje til å behalde måla slik at også distrikta kan ta del i dei seier Elvestuen.

(©NPK)