Det er ingen grunn til å tru det er hoggormår i år, seier slangeekspert. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB/ NPK

Dette er grunnen til at hoggormen er freda

Trass auke i meldte hoggormbit det siste året trur ikkje slangeekspert at det er «hoggorm-år».

Ifølgje NRK Oslo og Viken har Giftinformasjonen opplevd auke i talet på meldingar med folk som har blitt, eller mistenkjer at dei har blitt, biten av hoggorm. Det er nesten dobbelt så mange som i fjor, og ein klar rekord.

Det finst inga fullstendig oversikt over hoggormbestanden i Noreg, men det er lite som tyder på at det er ein truga art.

Likevel er hoggormen freda, og grunnen heng saman med ei lov frå 1981.

– Viltlova vernar alle dyr, unnateke når det er jakttid. Sånn sett er ikkje hoggormen meir freda enn sporv og piggsvin. Fredinga handlar heller ikkje om at han er sjeldan, seier leiar i Norsk Herpetologisk Forening, Thor Håkonsen.

Sjølv om mange meiner det er hoggormår, trur han forklaringa heller ligg i at fleire har oppsøkt område der hoggormen oppheld seg.

– Når fleire er ute på tur, er det fleire som observerer hoggorm, seier han.