I fleirtalet av hendingane kunne forskarane ikkje sjå nokon openberr samanheng med behandling mot lakselus. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB / NPK

Dei fleste massedødsfall blant krepsdyr vert ikkje knytte til lakselusmiddel

I dei fleste tilfelle av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikkje funne nokon klar samanheng med behandlinga til oppdrettsnæringa mot lakselus.

Havforskingsinstituttet har gjennomgått 90 tilfelle av døde krepsdyr, som kril og reker, frå dei siste åra. I fleirtalet av desse hendingane kunne forskarane ikkje sjå nokon openberr samanheng med behandling mot lakselus.

I fleire tilfelle kunne forskarane likevel ikkje sjå bort frå ein samanheng. I tre tilfelle var samanhengen mellom stranda, død kril og bruk av legemiddel mot lakselus sannsynleg.

Artikkelen held fram under annonsen.

Rapporten gir ingen klare konklusjonar for effekt på andre artar, medrekna raudåte og reker. Fiskeridirektoratet bestilte rapporten og skriv at han vil bli brukt i det vidare arbeidet mot uønskte miljøeffektar frå oppdrett.

(©NPK)