Bur seg på busstreik

Laurdag kan dei organiserte bussjåførane i Vestland verta tekne ut i streik. Ifølgje leiar for skule og barnehage i Kvam herad, Inga Lill Jensen Tolo, vil skulane vera opne som normalt sjølv om bussane skulle verta tekne ut av drift.

Skulane har oppmoda dei føresette om å ordna skyss til borna. Dersom nokon ikkje kan koma på skulen, må elevane ta med seg naudsynt utstyr til heimeundervising fredag. Skuleskyss med drosje vil gå som normalt så sant heile reisa vert utført med dette transportmiddelet.

Ein annan konsekvens av ein eventuell streik er at skulesymjinga i Hardangerbadet truleg vil stoppa.

Tolo seier skulane er oppmoda om å tenkja over tilrettelegging for trafikken som kan oppstå om mange foreldre skal køyra elevane til skulen.