Breane i Norge har minka mykje i både lengde, areal og tjukkleik sidan år 2000 viser NVEs målingar. Foto: Tore Meek / NTB / NPK

Breane held fram med å smelte

Nye målingar viser at breane i Noreg held fram med å gå tilbake.

Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) bremålingar i 2023 viser at 33 av 36 målte brefrontar har smelta tilbake.

Dei 36 målte breane har i gjennomsnitt minska med 27 meter. Dei som har smelta mest, er Folgefonna, Bøverbreen og Engabreen, skriv NVE i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Alle breane der vi måler massebalansen har hatt negativ massebalanse sidan år 2000, seier glasiolog Hallgeir Elvehøy i NVE.

Breane i Noreg har minska mykje i både lengd, areal og tjukkleik sidan 2000. Dei siste 20 åra har 28 brear, der det er samanhengande målingar, i gjennomsnitt trekt seg tilbake 391 meter.

– Årsaka til at brefrontane trekkjer seg tilbake er at det over tid har smelta meir snø og is om sommaren enn det snør om vinteren. Dei ti breane der NVE måler massebalanse har minka opp til 30 meter i tjukkleik sidan år 2000, seier Elvehøy.

(©NPK)