Sjølv om UDI tilrår ein kvote på fleire utanlandske sesongarbeidarar i år samanlikna med i fjor, trur Noregs Bondelag det vil bli mangel. Foto: Gorm Kallestad / NTB/ NPK

Bondelaget fryktar for få sesongarbeidarar

Sjølv om UDI tilrår ein kvote på fleire utanlandske sesongarbeidarar i år samanlikna med i fjor, trur Noregs Bondelag det vil bli mangel.

Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, seier til Nationen at dei jobbar breitt for å dekkje behovet for arbeidskraft. Både for å få tilgang til fagarbeidarar til sesongen frå utlandet og rekruttere nordmenn til jobbar i grøntnæringa.

– I den reelle situasjonen vi no er i, der UDI ikkje behandlar søknader fordi det ikkje er mogleg å reise frå tredjeland, antek vi at kvoteauken har lita praktisk betydning, seier Bartnes.

– Samtidig ønskjer vi at søknadsbehandlinga hos UDI blir gjennomført. Sjølvsagt skulle vi ønskje det var mogleg å rekruttere tilstrekkeleg talet på nordmenn til sesongarbeid i grøntnæringa, men det er dessverre ikkje enkelt. Nordmenn ønskjer primært heiltidsengasjement og ikkje sesongarbeid.