Byrådsleiar Roger Valhammer fortalde fredag at dei strenge tiltaka i Bergen blir letta på frå måndag til veka. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Bergen opnar opp

Smitten har gått ned i Bergen dei siste vekene. No lettar kommunen på fleire av dei mest inngripande tiltaka, mellom anna maksgrensa for private samankomstar.

– For fire veker sidan meinte vi det var avgjerande å handle raskt. Vi meinte det var kritisk viktig å innføre tiltak som er kraftige nok til å få ned smitten, som var i ferd med å eskalere ut av kontroll, sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) fredag ettermiddag.

I haust har Bergen på det meste hatt 125 registrerte smittetilfelle på eit døgn. Det høgaste vekesnittet har vore på 87.

Pilene har peika nedover dei siste vekene. Fredag vart det registrert 13 nye koronatilfelle det siste døgnet, to færre enn vekesnittet.

– Dei strenge tiltaka har gitt resultat takka vere god etterleving. De har vist eit utruleg godt samhald og vist kva vi kan få til i fellesskap. Det er takka vere god innsats frå alle at vi no kan lette opp av nokre av tiltaka. Det har eg lyst til å takke alle for, sa Valhammer.

Bergensarane kan trene igjen

Det blir no lov med inntil 50 deltakarar på innandørsarrangement på offentlege stader med faste sitjeplassar. På private arrangement på offentlege stader gjeld framleis maksgrensa på 20 personar – i tråd med dei nasjonale forskriftene.

Treningssenter, symjehallar og idrettshallar blir opp opna for individuell trening. Gruppetrening er likevel framleis ikkje lov.

– Også bibliotek, bingohallar og museum kan opne igjen, men dei må sørgje for at gjester og kundar kan halde minst to meters avstand, sa Valhammer.

Når det gjeld julefeiringa i Bergen, peikar byrådsleiaren på dei nasjonale retningslinjene.

Skjenkjetida blir utvida

Samtidig får serveringsstadene no utvida opningstida til klokka 23. Alkoholserveringa i byen blir utvida med éin time og kan dermed halde fram til klokka 22.30. Det gjeld også kulturarrangement.

Vidaregåande skular har ikkje lenger raudt nivå, og det blir no opp til fylket og fylkeskommunen eller kvar enkelt skule å ta eigne avgjerder om korleis undervisninga skal gå føre seg.

Artikkelen held fram under annonsen.

Resten av restriksjonane i kommunen blir førte vidare. Lettane gjeld frå og med måndag neste veke.

(©NPK)