Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Åtte av ti ordførarar støttar bondeopprøret

I ei rundspørjing gjort av Nationen, kjem det fram at meir enn åtte av ti ordførarar støttar krava frå bøndene i grasrotoppgjeret som vart lansert før jordbruksoppgjeret.

I ei landsomfattande rundspørjing Nationen har gjennomført blant ordførarane i landet der 214 av dei 356 ordførarane har svart, seier fleire enn åtte av ti ordførarar at dei støttar bondeopprøret, skriv Nationen.

Det vil seie at 178 av dei 214 ordførarane som har svart i rundspørjinga, støttar opprøret. Fleire av ordførarane er òg kritiske til sentraliseringa og fryktar at jordbruket forsvinn frå Distrikts-Noreg.

– Det er på tide å vakne opp og innsjå kor viktig det er å ha eit landbruk i heile landet, òg på stader der det er vanskeleg eller ikkje arealeffektivt å drive, seier Mona Vauger, Ap-ordførar i Hvaler til avisa.