202 er koronatesta

Ingen av dei 202 testa i Ullensvang har fått påvist koronasmitte, opplyser kommunen i ei pressemelding. Massetestinga er i rute, men ein har ikkje nådd det nasjonale målet om at fem prosent av innbyggjarane skal testast. Det vil ein klara om behovet aukar, ifølgje kommunen.

Kommunen får tilført meir og meir smittevernutstyr, slik at utstyrssituasjonen byrjar verta god. Kommunen har igjen teke i bruk sjukeheimsplassar som har vore nytta til beredskap for koronapasientar. Interkommunalt samarbeid om ei koronaavdeling vert vurdert.

Kommunen minner om at sjølv om samfunnet normaliserer seg, gjeld framleis krav om god hygiene og avstand. Det vil motverka at eit eventuelt utbrot vert omfattande, påpeikar kommunen.