Vestland fylke skal etter planen opne 12 nye dagsturhytter i haust. Her er dagsturhytta på Sandane i Gloppen kommune.Foto: Kari Hamre / NPK

12 nye dagsturhytter i Vestland

Vestland fylke skal etter planen opne 12 nye dagsturhytter i haust.

– Eg håpar hyttene kan bli ein del av vestlandsidentiteten, seier leiar for styringsgruppa for dagsturhytteprosjektet og fylkestingsrepresentant for Senterpartiet, Alexander Fosse Andersen, i ei pressemelding.

Han har sjølv besøkt mange av dei eksisterande hyttene, og ser fram til å kunne hake av nye turmål.

– Det er full fart framover i dette prosjektet, og det er kjekt. Vi får på plass tolv hytter i det første leveåret til Vestland fylkeskommune om alt går etter planen no i haust. Dagsturhyttene er ein identitetsmarkør – noko vi som bur i Vestland har felles. Eg håpar hyttene kan bli ein del av vestlandsidentiteten, seier Fosse Andersen.

Stad Kystbygg byggjer dei nye dagsturhyttene i modular i verkstadhallen sin. Derifrå går dei med båt så nært som mogleg til der dei skal stå. Siste etappe før montering går anten med lastebil eller helikopter.

Dei første hyttene i tidlegare Hordaland kjem på Vardetangen i Austrheim, i Aurihopen i Fedje og på Grøttneset i Masfjorden. Det blir hytte nummer 27, 28 og 29 i fylket. Etter planen skal alle tre vere monterte i september.

Dagsturhytteprosjektet starta før kommunesamanslåinga før 1. januar 2020 og følgjer difor dei gamle kommunegrensene. Enkelte samanslåtte kommunar får såleis fleire hytter.

Desse kommunane får hytter i haust:

Austrheim, Masfjorden, Fedje, Bjørnafjorden, Bømlo, Vaksdal, Kvam, Samnanger, Austevoll, Sveio, Øygarden og Fjell.