10 nye er påvist smitta i Kvam

Talet på personar med covid-19 har auka frå 13 i går til 23 i dag.

– Nokre av tilfella er kjende nærkontaktar, andre har ukjend smitteveg. Smittesporingsarbeidet er i gang, opplyser Kvam herad i ei pressemelding tysdag føremiddag.

Av omsyn til smittesporing og for å redusera risikoen for smittespreiing, vert Vaksenopplæringa stengd tysdag. I tillegg vil eit trinn ved Kvam ungdomsskule likevel ikkje få henta bøker og pc på skulen i dag, melder heradet.

I ein tidlegare versjon av artikkelen vart det opplyst at talet på nye smittetilfelle var 11. Dette kom av at ein smitta vart tald to gonger, opplyser Kvam herad til HF. Red.