Forbrukarrådet ber om at daglegvarekjedene sluttar med 3 for 2-tilbod. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Forbrukarrådet krev at daglegvarekjedene sluttar med 3 for 2-tilbod

Forbrukarrådet ber daglegvarekjedene om å slutte med 3 for 2-tilbod for å bidra til å redusere matsvinnet.

− Det å redusere matsvinnet heime er noko mange ønsker, men det blir opplevd som vanskeleg i kvardagen. Ei av årsakene er at vi blir lurt til å handle inn meir mat enn vi treng på grunn av meirsalskampanjer og freistande 3 for 2-tilbod, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet.

Tysdag 29. september er FNs internasjonale matsvinndag, og det er i samband med denne dagen Forbrukarrådet kjem med kravet om at daglegvarekjedene kuttar ut denne typen tilbod.

I snitt kastar kvar nordmann 42 kilo etande mat kvart år.

Forbrukarrådet meiner at ansvaret for dette ikkje kan leggjast på forbrukarane åleine.

− Kjedene har lenge snakka om å slutte med meirsal og 3 for 2, men dette blir framleis gjort i utstrekt grad. Dette må dei no slutte med. Forbrukarane må i større grad få bestemme kor store kvanta dei vil kjøpe, seier Blyverket.

Styresmaktene og ein samla matbransje har gjennom den frivillige bransjeavtalen for redusert matsvinn forplikta seg til 30 prosent reduksjon innan 2025 og 50 prosent innan 2030. Forbrukarrådet meiner det må jobbast endå meir målretta for å nå måla.

− For å nå måla om redusert matsvinn må alle ta større ansvar, seier Blyverket.

(©NPK)