Hi Sio

Lysingar om nyfødde, bryllaup og trulovingar er gratis. Lysingane kan vera med og utan bilete, men må innehalda minst eitt fullt namn.

Ei bursdaglysing over éi spalte kostar 150 kroner. Ei lysing over to spalter kostar det dobbelte.

Send helst originale biletfiler med god oppløysing for å vera sikker på at kvaliteten vert god.

Frist for å levera bidrag til Hi sio i tysdagsavisa er måndag kl. 9. Skal du ha med noko i fredagsavisa, må det vera levert før torsdag kl. 9.

Send til redaksjon@hf.no

Hugs å oppgje fakturaadresse og innrykksdato for bursdaglysingar.