Dette er ein artikkel for abonnentane våre

28. Mai 2019

Poetar målar med ord


Han skildrar Hardanger på eit biletrikt engelsk. Ho leitar etter songen i dikta hans.


Login HF