Norsk musikkråd rasar etter at det vart kjent at krisepakken for korpsa som kulturminister Abid Raja (V) presenterte torsdag, er pengar som allereie låg inne i statsbudsjettet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix / NPK

Musikkrådet rasar over Rajas «redningspakke» til korpsa: – Held oss for narr

Kulturminister Abid Rajas (V) handsrekking til korpsa er ingen redningspakke, men midlar som allereie låg inne i statsbudsjettet, rasar Norsk musikkråd.

– Desse pengane har korpsa allereie fått. Det er ikkje mogleg å gi dei same pengane to gonger, slår styreleiar Bjørgulv Vinje Borgundvaag fast. Norsk musikkråd er paraplyorganisasjonen for heile det frivillige musikklivet.

Torsdag kunngjorde Raja med ein trommevirvel at Korps-Noreg skulle få ein redningspakke på 38,5 millionar kroner i frie midlar.

– Korpsa vil bli redda, erklærte kulturministeren.

Men ifølgje Borgundvaag er dei same pengane allereie omtalte i statsbudsjettet.

– Det ser ut som midlane som allereie er omtalte i statsbudsjettet, er pakka inn i nytt gåvepapir. Men dette er ikkje ekstraordinære midlar, slår han fast.

Stått stille

I fjor fekk korpsorganisasjonane nøyaktig den same summen, 38,5 millionar kroner, i statlege midlar over tippenøkkelen. Tilsvarande vart lagt til grunn for 2020, og torsdag vart speleoverskotet fordelt.

Borgundvaag peikar på at sjølv om overskotet frå Norsk Tipping har auka med over 150 millionar kroner, har summen som går til kor og korps i landet, stått stille. Samtidig er dette pengar som korpsa allereie har budsjettert med.

– Det er jo ikkje desse pengane korpsa har mista denne våren. Det er inntektene frå loppemarknader og basarar, speleoppdrag, dugnader og liknande som er borte, seier han.

Berre for korpsa er tapa i år estimerte til 200 millionar kroner.

Raja: God hjelpepakke

Sjølv om tippemidlane er ei årleg løyving, står Raja på at korpsa er prioriterte i år.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Men dei får akkurat same summen som i fjor?

– Kvart år gjer ein ei prioritering av korleis ein tildeler desse midla. Og det er eit politisk val om ein skal halde fram med å tildele, eller om ein skal gjere endringar på dette. Vi har valt å halde oppe og tildele dei 38,5 millionar kronene, seier Raja til NTB.

Han påpeikar at korpsa òg kan søkje om å få erstatta opp til 70 prosent av bortfallet av til dømes inntekter frå loppemarknader frå ein pott på 600 millionar kroner, og 300 millionar er friske pengar, som vart kunngjorde fredag.

– Eg er heilt sikker på at korpsa kjem til å ta dette veldig godt imot, seier han.

Ap: – Lureri

Det roar likevel ikkje Borgundvaag.

– Vi må hugse på at dette er midlar som òg skal fordelast til idrett og alle andre innanfor frivilligsektoren, påpeikar han.

Også Anette Trettebergstuen i Ap reagerer sterkt på det ho kallar «lureri».

– Vi har ein kulturminister som villeier korpsa og prøver å lage nyheiter av ingenting. Eg skjønner svært godt at korpsrørsla føler seg ført bak lyset. Å lure dei gjennom å late som om dette er friske pengar, er både uklokt og uærleg, seier Trettebergstuen til NTB.

(©NPK)