Elephant9 – Torstein Lofthus (t.v.), Nikolai Hængsle og Ståle Storløkken – kan sjåast på den digitale festivalen . Foto: Jazz fra Sentralen

– Kanskje verdas beste trommis

For trommeslagar Torstein Lofthus frå Øystese vart ikkje året heilt som venta. Men det vart ikkje så ille likevel.

– Det var ein merkeleg situasjon. 2020 var heilt proppfullt av jobb for min del. Og så vart alt avlyst.

Seks månader seinare byrjar arbeidskvardagen så smått å likna normalen. I sommar har Lofthus vore på ein liten turné med Odd Nordstoga, spelt inn ein sesong med Hver gang vi møtes på TV2 og hatt andre småjobbar. Går alt etter planen, ser hausten ut til å verta travel.

– Men ingen kan seia noko som helst om korleis det kjem til å bli. Me kjenner ikkje situasjonen om to veker. Det kan komma eit svært smitteutbrot. Sånn er musikarkvardagen no. Alt kan verta avlyst i morgon, seier han.

Heimekos i uhell

Lofthus har sakna å spela framfor eit ordentleg publikum.

– Eg er musikar, eg er glad i å spela. Det er mest musikken eg er oppteken av, men eg speler jo for å gleda folk og for at folk skal høyra det. Eg har sakna å halda konsertar, seier han.

Likevel set Lofthus pris på at det har vorte mindre reising. Då viruset meir eller mindre stengde landet, var han allereie i ferd med å bli trøytt av å farta rundt.

– Eg hadde fått min dose med reising, så det vart ein kjærkommen pause. Det var godt å berre vera heime med familien og ha det fint med dei. Så det var greitt at det vart mindre jobb, seier han.

Ved sidan av å vera utøvande musikar har Lofthus ei 50 prosent stilling som førsteamanuensis ved musikkonservatoriet i Tromsø, og han har halde fram undervisinga over nettet.

– Med dei føresetnadene vart dette ei fin tid for min del. Men når det er sagt, er det heilt klart fint å byrja å røra på seg igjen.

Låge skuldrer

Det er mykje på trappene dei neste månadene. Nok ein turné med Odd Nordstoga. Nokre spelejobbar med bandet Chrome Hill. Konsertar i Tyskland med Mathias Eick. Juleturné med Oslo Gospel Choir. Og plateinnspelingar på toppen.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Men, som sagt, dette er planane. Ein veit jo ikkje heilt kva som skjer.

Det er stressande å få ting til å gå i hop i planleggingsfasen, men når datoane er fordelte, slappar Lofthus av.

– Ting kan verta avlyste eller ikkje. Det tek eg med knusande ro. Viss noko vert avlyst, går eg glipp av pengar, men eg vinn meir tid heime. Viss ikkje det vert avlyst, er det heilt topp. Det er kjekt å spela.

Digital festival

Lofthus var ikkje den einaste som sat att med ei rekke avlysingar i vår. Koronaviruset snudde heile musikkbransjen på hovudet. Nokre byrja å strøyma konsertar i sosiale medium. HES & Falck AS, med dagleg leiar Christer Falck i spissen, sette opp ei rekke strøymekonsertar. Då ein såg at unntakstilstanden kom til å vara lenge, spann ein vidare på planane.

Resultatet vart den digitale festivalen Jazz fra Sentralen. 15 norske jazzband spelte inn konsertar på Sentralen i Oslo i vår. Lyd og bilete har vorte miksa og fiksa så det skal vera optimale konsertopptak. Publikum kan kjøpa tilgang til einskildkonsertar eller til alle 15.

Å få musikarane til å stilla, var enkelt. Etter éin fredag kveld med meldingsutvekslingar var alle i boks.

– Musikarane var spelekåte, og jazzmusikarar er kanskje dei mest spelekåte i Noreg, seier Falck til HF.

Opptaka er tilgjengelege i ein månad. Etter éi veke er nok billettar selde til å dekka om lag halvparten av utgiftene. Falck er optimistisk og trur at resultatet vert at ein i alle fall kan dela ut ein sum til kvart band. Men fordelen med ein digital festival er at landegrensene speler lita rolle. Tanken er å spreia jazzen også til utlandet. Om festivalen verkeleg tek av, kan dette verta den best betalte spelejobben i 2020 for banda, seier Falck.

– Men me har inga aning om korleis det skal enda. Dette er nybrotsarbeid innan musikk, seier han.

– Kanskje verdas beste

Lofthus er med på to av konsertane: med bandet Elephant9 og med Mathias Eick.

Artikkelen held fram under annonsen.

– For meg finst det nesten ikkje musikk i verda som er så interessant som det dei driv med, seier Falck om førstnemnde.

– Dei set inn nye gir heile tida, når du trur at det ikkje kan verta meir massivt. Bandet er som eit lokomotiv og ensar nesten ikkje at dei speler utan publikum. Dei går inn i ein transe som gjer at ein gløymer tid og stad. Ein merkar ekstremt godt på konserten at dei er mellom dei beste musikarane i Noreg. Og når Noreg har dei beste musikarane i verda, snakkar ein kanskje om verdas beste trommeslagar i Torstein Lofthus, seier Falck.

Han seier at han er glad for at han har følgt med på Elephant9 sidan starten, og vore på konsert kvar gong dei har spelt i Oslo.

– Torstein er ein gris på trommer. Det finst ingen trommis eg vert meir fascinert av. Han speler med ein slik pondus, roleg og avslappa, og likevel høyrest det ut som tre som speler på éin gong.

X-faktor

Sjølv seier Lofthus at Jazz fra Sentralen var ein fin sjanse til å få spela i «koronapausen».

– Me vart veldig fengde av ideen om å laga ein slik festival. Det var litt rart å gå på og av scena utan publikum eller applaus, men når me speler, blir me så gira at me gløymer publikum litt uansett, seier han.

Lofthus seier at han har fått gode tilbakemeldingar om både konserten og festivalen.

– Då me spelte inn dette, var det ingen som visste kva som ville skje. Christer ville gjera det beste ut av situasjonen. No har ein opna opp litt, men ikkje så mykje at bransjen går rundt. Det er framleis behov og interesse for ein slik strøymefestival, seier han.

Lofthus har spelt med Elephant9, i lag med Ståle Storløkken og Nikolai Hængsle, sidan 2005. Summen av alt, den personlege og den musikalske kjemien gjer det kjekt å spela saman, seier han.

– Kjemien mellom oss er alfa og omega. Elles vert det ikkje noko band, så enkelt er det. Kjemien i eit band utgjer ein x-faktor som ein ikkje kan setta fingeren på, men som gjer det verdt å høyra på, seier han.