Etter to harde pandemiår får korpsa no 1,5 millionar kroner i økonomisk støtte for å koma seg opp att på beina og i taktfart.Foto: Jan Kåre Ness / NTB / NPK

Auka pengestøtte til musikkorpsa

Regjeringa løyver no 1,5 millionar kroner til å byggje opp att korpsmiljøet etter pandemien.

– Desse pengane ei utstrekt hand til korpsa, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i ei pressemelding.

Pandemien var fatal for musikkorpsa. Om lag 3.000 born og unge er forsvunne frå skulekorpsa no når restriksjonane er oppheva. Det utgjer om lag ti prosent av skulekorpsmusikantar og drillarar.

Artikkelen held fram under annonsen.

I samband med fordelinga av restmidlar frå overskotet til Norsk Tippings kulturformål, får Norges Musikkorps Forbund (NMF) 1,5 millionar kroner. NMF jobbar for korpsa i Noreg og vil leggja til rette for at kvart enkelt korps skal styrkjast.

– Dette er miljø som me må ta vare på og styrkja. Me veit at det er behov for å løfta dei etter pandemien, seier Trettebergstuen.

(©NPK)