Dette er ein artikkel for abonnentane våre

17. Juli 2019

- Born kan ha enda større glede av kunst enn vaksne


Med aktivitetshefte, barnekrok og reiskapsverkstad vonar Karen Noer Korssjøen at Kabuso kan verta ein naturleg stad for born og familiane deira å leggja sundagsturen.


Login HF