Heimelsbyte i Ullensvang

Torsnesvegen 142 (Gnr 336, bnr 71) er seld for kr 1.000.000 frå Rita Straume til Rebekka Galtung (01.06.2022)

Aplagarden 13 A (Gnr 63, bnr 90) er seld for kr 900.000 frå Barbro M H Hesjedal til Gunnar Isachsen (01.06.2022)

Artikkelen held fram under annonsen.

Ragde Borettslag 1 delsnr 10 er seld for kr 1.900.000 frå Ann Elin Opheim Ramsdal til Johanne M Vintertun (02.06.2022)

Hellelandsvegen 169 (Gnr 171, bnr 9) er overdregen frå Leif I Børve til Karin Børve (02.06.2022)

Gnr 48, bnr 3, fnr 30 er overdregen frå Åse-Katrine Brinck Egge til Ragnar Kåre Nilsen (02.06.2022)

Ragdevegen 28 (Gnr 57, bnr 81) er seld for kr 2.500.000 frå Jan Erik Evjen til Anita Dyresen Aga (03.06.2022)

Fjellkleiv 22 (Gnr 37, bnr 257) er seld for kr 500.000 frå Svein Martin Grønsdal til Aleksander Reinsnos Apold og Siren Solberg Sandal (03.06.2022)

del av Vassendevegen 28 (Gnr 323, bnr 4) er overdregen frå Bjørg Jorunn Rongen til Åshild Rongen, Aud Berit Rongen og Marit Handegård Viste (03.06.2022)

Overdraginga omfattar også e.d. i Bergen kommune

Gnr 63, bnr 210 er seld for kr 198.300 frå Jan Reidar Tokheim til Boliden Odda As (07.06.2022)

Artikkelen held fram under annonsen.

Seimsvegen 28 (Gnr 29, bnr 27) er seld for kr 2.400.000 frå Ingebjørg Margrete Øyre til Beate Bredesen (07.06.2022)

Øvre Langedalshaugane 21 (Gnr 31, bnr 561) er overdregen frå Leif Erik Bystrøm til Solveig E Østhus Bystrøm (08.06.2022)

Overdraginga omfattar også e.d. i Haugesund kommune

Skjeggedalsvegen 2 F (Gnr 74, bnr 234) er seld for kr 1.500.000 frå Leif Stana til Rigg & Industri Assist As (08.06.2022)

Rødna 40 (Gnr 60, bnr 149, seksjon 1) er overdregen frå Eldor R Hansen til Guri Kleppe Hansen (08.06.2022)

Gnr 208, bnr 147 er seld for kr 4.045.500 frå Indre Hordaland Miljøverk Iks til Ullensvang Kommune (10.06.2022)

del av Rogdavegen 104 (Gnr 162, bnr 1) er overdregen frå Margit Fagertveit til Jonas Aakre (10.06.2022)

Haukelivegen 129 (Gnr 12, bnr 27) er seld for kr 1.600.000 frå Åsne A Øvregård til Fabrizio Biolchini og Ingrid Gjørv (13.06.2022)

Artikkelen held fram under annonsen.

Kvernhusteigen Borettslag delsnr 4 er seld for kr 800.000 frå Bjørn Inge Hereid, Hans Birger Hereid, Olaf Sigurd Mortveit og Svein Harald Hereid til Kirill Kramler (15.06.2022)

Kvernhusteigen Borettslag delsnr 4 er overdregen frå Svanhild Signe M Hereid til Bjørn Inge Hereid, Hans Birger Hereid, Olaf Sigurd Mortveit og Svein Harald Hereid (15.06.2022)

Motippen 5 (Gnr 62, bnr 68, seksjon 11) er seld for kr 1.300.000 frå Gjøa Helle Prestegard til Siv Helle Prestegard (15.06.2022)

Kvernhusteigen Borettslag delsnr 35 er overdregen frå Gerd Helena Horne til Annbjørg Reidun Horne, Annette Veronica Horne, Marianne Karin Horne og Solfrid E Horne-Moe (15.06.2022)

Korlevoll 97 (Gnr 31, bnr 626) er seld for kr 3.500.000 frå Margot Seljestad til Anne Wee Førre (15.06.2022)

Kvernhusteigen Borettslag delsnr 35 er seld for kr 365.000 frå Annbjørg Reidun Horne, Annette Veronica Horne, Marianne Karin Horne og Solfrid E Horne-Moe til Tyssedal Hotell – Trolltunga As (15.06.2022)

Ytre Skiparvik 49 (Gnr 336, bnr 144) er seld for kr 1.700.000 frå Gulla Merete Kringstad til Anna Laceková (16.06.2022)

Nordnes 13 (Gnr 147, bnr 30) er overdregen for kr 325.000 frå Einar Johannes Fadnes til Andreas Fadnes (16.06.2022)

Artikkelen held fram under annonsen.

Salet omfattar også del av Gnr 147, bnr 64

Torekoven 10 (Gnr 34, bnr 23) er overdregen for kr 325.000 frå Einar Johannes Fadnes til Jon Einar Fadnes (16.06.2022)

Lunnaryngen 12 (Gnr 74, bnr 114) er seld for kr 2.250.000 frå Jan Finne og Olav Hdeland til Dawid Andrzej Tomecki og Klaudia Tomecka (17.06.2022)

del av Lunnaryngen 12 (Gnr 74, bnr 114) er overdregen frå Eva Finne Hdeland til Olav Hdeland (17.06.2022)

Lunnaryngen 12 (Gnr 74, bnr 114) er overdregen frå Margot Finne til Eva Finne Hdeland og Jan Finne (17.06.2022)

del av Gnr 57, bnr 6 er overdregen frå Peder Olai Skår til Liv Skår og Tone Skår (17.06.2022)

Gnr 37, bnr 52 er seld for kr 15.000 frå Sigrid Anna L Granheim til Åge Lorentz Nordbustad og Eva Grete Rafdal (20.06.2022)

Tveitahaugen 3 C (Gnr 76, bnr 48) er overdregen for kr 75.000 frå Helge Sagåsen til Anders Hansen Solberg (20.06.2022)

Artikkelen held fram under annonsen.

Samlen 14 (Gnr 307, bnr 2) er seld for kr 1.200.000 frå Einar Jakob Ystevik til Birgit Ystevik og Britt Eirin Ystevik (20.06.2022)

Gnr 336, bnr 101 er seld for kr 300.000 frå Egil Auganæs og Liv Sandven Auganæs til Oskar Dagfinn Hauge og Rolf Mongstad (21.06.2022)

del av Ullensvangvegen 926 (Gnr 174, bnr 78) er overdregen frå Sigvald J Opedal til Olav J Opedal (24.06.2022)

Myklastøl 75 (Gnr 30, bnr 268) er seld for kr 4.230.000 frå Jørn Henriksen til Jon Gustav C Wredmark og Maria Fogelfors Wredmark (27.06.2022)

Ullensvangvegen 2117 (Gnr 185, bnr 28) er seld for kr 3.900.000 frå Einar Olav Midtbø og Helene Mathilde Hevrøy til Bjørg Kristin Tøn Auro og Olav Auro (27.06.2022)

Eitrheim 11 F (Gnr 64, bnr 260) er seld for kr 5.200.000 frå Bjarte Ramsøy og Kjersti Arnesen til Bjørne Rykken og Rebekka Fjæra (28.06.2022)

Kjelde: Norkart