Publisert 12. januar 2020 kl. 14.00. Oppdatert 12. januar 2020 kl. 18.20.

40 melde for ulovleg dronebruk


I fjor melde Avinor 40 enkeltepisodar der dronar kom for nær norske flyplassar, til politiet.
Ifølgje Avinor kjem mange av dei ulovlege flygingane av manglande kunnskap om regelverket.

No ber Avinor politiet om å prioritera slike hendingar, som fleire gonger i fjor førte til stengde flyplassar. I eitt tilfelle var dronen berre hundre meter unna eit fly som skulle landa.

– Det er gjerne dei som har fått ein drone til jul, og som ikkje veit at dei må ta omsyn til ei forbodssone på fem kilometer. Dei tenkjer at dronen berre er eit leiketøy og trur det er greitt så lenge ein berre flyr opp og ned, seier Axel Knutsen, programleiar for dronar i Avinor Flysikring AS, til NRK.

I november 2019 vart flyplassen i Bodø stengd to gonger på under to veker, etter at nokon flaug drone like ved rullebanen.

Knutsen seier dronar har eit stort skadepotensial om dei treffer eit vindauge, ein motor eller ei vengje på eit fly.

– Derfor må vi anten stoppa flytrafikken eller omdirigera han for å halda oppe tryggleiken, seier han.