Publisert 12. januar 2020 kl. 19.00.

NRK nådde målet om 25 prosent nynorsk i 2019


For femti år sidan sette Stortinget eit mål om at NRK skulle ha minst 25 prosent nynorsk. Allmennkringkastaren har jobba med saka i mange år, og no er målet nådd. – Eit tydeleg signal frå kringkastingssjefen har vore viktig, seier Ingvild Bryn, språksjef i NRK.
I 2018 gjekk kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen ut og sa at NRK skulle nå målet om 25 prosent nynorsk i 2019.

– At han var så tydeleg og gav signal frå toppen, var viktig. Det gav meg og Ragnhild Bjørge, som var språksjef fram til i sommar, viktig draghjelp. Det har ikkje tidlegare kome så tydeleg beskjed frå toppen om at dette var noko som skulle til, seier fungerande språksjef i NRK, Ingvill Bryn, til Nynorsk Pressekontor.

Ho har til saman vore språksjef i over to år.

Mest nynorsk på P1

I 2019 var 25,2 prosent av det samla innhaldet til NRK på nett, radio og tv på nynorsk. Prosenten har dei har jobba for i fleire år. Det er spesielt på nett at NRK har vore under 25 prosent nynorsk, fortel Bryn.

– Me har brukt mykje tid på det, så det ville vore trist å hamna rett under. Ein brukar mykje energi og stor innsats på det, så det er klart me er veldig glade, seier ho.

Det er NRK P1 som har mest nynorsk, med 30,5 prosent i 2019. I året som gjekk har NRK også lukkast med å levera meir nynorsk innhald til nettstaden nrk.no, der nynorskdelen har auka frå 16 til 18 prosent.

Eksempel for andre statlege institusjonar

Leiar i Noregs mållag, Magne Aasbrenn, har følgt spent med på utviklinga av den lova prosenten.

– Det er veldig flott og set eit godt eksempel for andre statlege institusjonar om at det å følgja mållova er noko ein skal gjera, seier Aasbrenn til NPK.

Han meiner det eigentleg ikkje burde vera oppsiktsvekkjande at ein statleg institusjon følgjer stortingsvedtak.

– Men i den verkelege verda er det langt frå alle som gjer det. At NRK tek det på alvor, er veldig bra og eit mål det er jobba mot lenge, seier Aasbrenn.

Han takkar kringkastingssjefen for at han har gått i bresjen for nynorskprosenten i NRK, og vist at det er viktig for leiinga. Han trur det har smitta over på resten av organisasjonen.

– Det NRK har vore spesielt flinke til, er å vekkja det ein kallar sovande nynorskbrukarar. Til dømes folk som har gått på skule på Stord, og har flytta til Oslo og kome bort frå nynorsken. Dei kan vekkjast og aktiverast for å få oppfylt krava til NRK.

– Godt, men ikkje godt nok

Nynorsk kultursentrum skriv i ei pressemelding at resultatet er «godt, men ikkje godt nok», og skriv at prosenten først og fremst er nådd med mykje dialektbruk i radio.

– Det avgjerande for nynorskbrukarane er kor mykje skriftleg nynorsk som vert publisert på NRK.no. Der har dei framleis langt igjen, med under 20 prosent nynorsk innhald, seier direktør i Nynorsk kultursentrum, Per Magnus F. Sandsmark.

Direktøren strekar likevel under at det er svært gledeleg at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har nytta leiarskapen sin til å nå målet for første gong.

Flautt å ikkje ha klart det før

I pressemeldinga frå NRK seier kringkastingssjefen at det er litt flautt at dei ikkje har fått det til før. Han meiner at å auka nynorskbruken har auka språkmedvitet i heile NRK. Samstundes meiner han dette har vist kva NRK betyr for dialektar, samisk og kvensk.

– Det har betydd mykje at fungerande språksjef Ingvild Bryn og språkstyret i NRK har vore så oppmuntrande og skapt sjølvtillit hos medarbeidarane, slik at mange er vortne tryggare på å bruka nynorsk, seier Eriksen.