Publisert 10. januar 2019 kl. 16.36.

Frå sjukeseng til Ungdoms-OL


Skiskyttar Hanna Børve (17) har kjempa seg attende etter ein periode med sjukdom. Strevet vart løna med ein plass i Ungdoms-OL.


Meisterskapen har namnet European Youth Olympics Festival (EYOF) og vert arrangert i Sarajevo i Bosnia 9.–16. februar. Børve fortel at ho fekk plass i meisterskapen etter gode resultat i fleire uttaksrenn.

– Då eg fekk telefonen om at eg var utteken til meisterskapen, vart eg overraska. Eg hadde kyssesjuke i sommar og trudde ikkje eg skulle koma meg i så god form så raskt, fortel ho.

Børve fortel at meisterskapen har høg status mellom utøvarane.

– Ungdoms-OL er sjølvsagt ikkje like stort som dei ordentlege olympiske leikane, men for oss unge er dette ein meisterskap det heng høgt å delta i, seier ho.


Jaktar formtoppen

Børve fortel at ho ikkje har representert Noreg i ei internasjonal tevling før. Ho er usikker på kva moglegheiter ho har til å hevda seg i Ungdoms-OL.

– Mange av dei beste unge skiskyttarane i Europa deltek, så nivået er heilt sikkert høgt. Det er vanskeleg å seia korleis det kjem til å gå. Eg har ikkje sett meg konkrete mål. Det er viktig med ambisjonar, men eg ønskjer ikkje å sikta for høgt, seier ho.

Børve, som kjem frå Øystese, bur på Geilo. Der går ho på Norges toppidrettsgymnas (NTG). Skiskyttartrening er ein del av undervisinga, og Børve fortel at ho trenar ti til femten timar i veka. Ein trenar gjerne hardare i sommarhalvåret når det ikkje er tevlingar, og litt mindre om vinteren. No er planen å leggja opp treningsprogrammet slik at ho får ein formtopp i midten av februar.

– Det er framleis litt tid til meisterskapen. No skal eg halda fram med å trena som vanleg. Me har ein god treningskvardag på skulen. Eg har litt tid til å koma i skikkeleg form, seier ho.


Byrja tidleg

Børve byrja med skiskyting allereie som åtteåring. Då ho nådde 13-årsalderen, hadde interessa vakse seg så stor at ho byrja satsa seriøst.

– Målet mitt er sjølvsagt å verta så god som mogleg, men samstundes driv eg berre med dette så lenge eg synest at det er kjekt, seier ho.

Ho er no halvvegs i utdanninga ved NTG, og er framleis ikkje heilt sikker på kva ho skal gjera vidare.

– Truleg flyttar eg til Lillehammer, der det går an å kombinera skiskyting med studium. Heldigvis har eg meir enn eit år å tenkje på dette, seier ho.

Ein plass i det norske laget som reiser til Ungdoms-OL er positivt for motivasjonen til å satsa.

– Sjukdomen gjorde at eg fekk ein vanskeleg start på sesongen. Eg har jobba hardt for å koma i form. Denne plassen i meisterskapen kjennest som løn for alt det harde arbeidet, seier ho.