Publisert 09. januar 2019 kl. 09.30.

Geolog er på plass i Steinstø


Rasområdet i Steinstø vert granska no.


HF var i kontakt med byggjeleiar Bente Bergstø onsdag morgon. Ho var då på veg til Fyksesund for å møta geologen som skal vurdera området der det gjekk eit steinras i går ettermiddag.

Bergstø har fått signal om at den store steinblokka som fall ned på fylkesveg 7 mellom Steinstø og avkøyrsla til Klyvevegen, kan ha kome frå høgt i terrenget. Det kan verta aktuelt å nytta helikopter for å vurdera faren for nye ras.

I dag tidleg vert ungdomsskuleelevar frå Ålvik frakta med jondalsbåten «Pilagutt» frå Steinstø til Øystese, med Gaute Føyen som skipper. Båten, som tek 11 passasjerar, måtte køyra tre turar for å få alle med.