Dette er ein artikkel for abonnentane våre

08. Januar 2019

Bustadprisfall i Kvam i 2018


Medan prisane på bustader i Noreg steig med 2,8 prosent frå 2017 til 2018, gjekk prisane i Kvam ned med 6,75 prosent.


Login HF