Publisert 07. november 2018 kl. 18.06.

Vil setja seg inn heile badeanlegget

Kvammabadet KF bør vita meir om korleis Hardangerbadet er planlagt bygt, meiner styrelem Tor Inge Døsen. I styremøtet fredag tok han til orde for at styret bør få høve til å setja seg betre inn i planane for anlegget.

Synspunktet kom då styret drøfta om det skulle akseptera at stupebrettet i den kommunale delen av anlegget vert nytta som utgangspunkt for ei privat sklie. Styret meiner bruken av stupebrettet er uproblematisk, men Døsen meiner plasseringa av sklia ved bassenget kanskje ikkje er optimal. Også det kommunale føretaket bør vera oppteke av at løysingane vert best mogeleg for brukarane, sa han. Han fekk støtte av fleire, sjølv om det kanskje er vel seint å gjennomføra eventuelle endringar innanfor relativt tronge kostnadsrammer.

Konklusjonen var at dagleg leiar Bjarte Rasmussen om kort tid skal kalla styret inn til eit arbeidsmøte der dei får studera planteikningane skikkeleg.

Det er Hardangerbadet eigedom AS som skal betala for lenginga av sklia. Selskapet har bede om at kostnaden ikkje vert offentleggjord, og han var difor sladda i sakspapira.